Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh
    Kinh doanh
  • Kỹ thuật
  • Kinh doanh Kỹ thuật
  • Hotline: 0948 054 979
  • Email: eicvietnam116@gmail.com

Khách truy cập

Trang web hiện có:
41 guests & 0 thành viên trực tuyến

Dự án xử lý nước sạch CCN Hà Bình Phương

Hệ thống xử lý nước sạch CCN Hà Bình Phương

•  Công suất: 5.000 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN -01/ BYT

Địa điểm: CCN Hà Bình Phương - Thường Tín - Hà Nội

 

Hệ thống xử lý nước nhà máy MaNi - Thái Nguyên

•  Công suất: 200 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN -01/ BYT

Địa điểm:  Nhà máy MANi - Thái Nguyên - Phổ Yên - Thái Nguyên