Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh
    Kinh doanh
  • Kỹ thuật
  • Kinh doanh Kỹ thuật
  • Hotline: 0948 054 979
  • Email: eicvietnam116@gmail.com

Khách truy cập

Trang web hiện có:
54 guests & 0 thành viên trực tuyến

Dự án xử lý nước thải thực phẩm

 

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy One One - Hưng Yên

Công suất: 1.000 m3/ngày.đêm

Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm: CCN Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên