Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh
    Kinh doanh
  • Kỹ thuật
  • Kinh doanh Kỹ thuật
  • Hotline: 0948 054 979
  • Email: eicvietnam116@gmail.com

Khách truy cập

Trang web hiện có:
56 guests & 0 thành viên trực tuyến

Dự án xử lý nước thải nhà máy bia

 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Hà Nội - Nghệ An

•  Công suất: 1.000 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm:  KCN Nam Cấm - Nghi Lộc - Nghệ An

 

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Na Da - Nam Định

•  Công suất: 8.00 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm:  Số 2, Đường Thai Bình - TP Nam Đinh

 

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Việt Hà

•  Công suất: 1.00 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm:  Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

 

Hệ thống xử lý nước thải nhà may bia Ha Nội - Hải Phong

•  Công suất: 1.500 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm:  An Lao - Hải Phòng

 

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Hà Nội - Quảng Trị

•  Công suất: 500 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm:  Gio Linh - Quảng Trị

 

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn - Phú Thọ

•  Công suất: 1.500 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm:  KCN Trung Hà, Tam Nông, Phú Thọ