Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh
    Kinh doanh
  • Kỹ thuật
  • Kinh doanh Kỹ thuật
  • Hotline: 0948 054 979
  • Email: eicvietnam116@gmail.com

Khách truy cập

Trang web hiện có:
55 guests & 0 thành viên trực tuyến

Dự án xử lý nước thải công nghiệp

 

Hệ thống xử lý nước thải tập KCN Nam Thăng Long

•  Công suất: 8.00 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm:  KCN Nam Thăng Long - Hà Nội

 

Hệ thống xử lý nước thải CCN Hà Bình Phương

•  Công suất: 500 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm:  CCN Hà Bình Phương - Thường Tín  - Hà Nội

 

Hệ thống xử lý nước thải CCN Phùng

•  Công suất: 400 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm:  CCC Phùng - Đan Phượng - Hà Nội