Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh
    Kinh doanh
  • Kỹ thuật
  • Kinh doanh Kỹ thuật
  • Hotline: 0948 054 979
  • Email: eicvietnam116@gmail.com

Khách truy cập

Trang web hiện có:
53 guests & 0 thành viên trực tuyến

Dự án xử lý nước thải xi mạ

Hệ thống xử lý nước thải Xi mạ nhà máy MaNi - Thái Nguyên

•  Công suất: 200 m3/ngày.đêm

•  Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Địa điểm:  Nhà máy MaNi - Thải Nguyên